wtorek, 18 grudnia 2012

Bla...bla...bla...(pl,es)


Dziś, jak w tytule. 
Hoy "bla bla bla"...

Plotki o końcu świata, który miałby podobno nastąpić w najbliższy piątek (ale naukowcy mówią, że nic z tego..), czyli dzień mojego powrotu do Polski, skłaniają wiele osób do przemyślenia swojego życia. Podobnie zresztą, jak nadchodzące święta czy też nowy rok. Zawsze jakieś podsumowania, wnioski, postanowienia i plany. 

Los rumores sobre el fin del mundo, que al parecer ocurraría el próximo viernes (pero los científicos dicen que nada de eso pasara...),  el día de mi regreso a Polonia, hacen mucha gente analizar sus vidas. Al igual que el navidad o el año nuevo. Siempre es un resumen, conclusiones, decisiones y planes.


Sama nie wiem, może z jednej strony ma to jakiś sens, bo nigdy nie jest źle zastanowić się nad swoim życiem, szczególnie, jeśli miałoby to doprowadzić do zmiany "na lepsze". Jednakże z drugiej strony patrząc, czy naprawdę potrzeba do tego specjalnego dnia? Przecież wciąż zastanawiamy się nad tym dokąd zmierzamy, co nas czeka, co zrobiliśmy, co jeszcze do zrobienia. 

No sé, a lo mejor, por un lado, esto tiene sentido, como nunca esta mal pensar en su vida, especialmente si esto llevaría un cambio para "mejorarla". Sin embargo, por otro lado,  ¿realmente se necesita ese día tan especial para pensarlo? Aún nos preguntamos sobre lo hacia dónde vamos, lo que esperamos, lo que hemos hecho, lo que queda por hacer.


No dobrze, dobrze.. ale skoro koniec roku, koniec świata i koniec wszystkiego, to teraz pytanie. 
Pero bueno .. si llega el final de año, el fin del mundo y el fin de todas las cosas, así que ahora una pregunta.

Gdybyście mogli wybrać jedno wydarzenie z ubiegłego roku, zawęźmy się do niego, bo całe życie to trochę dużo.., które miało prawdopodobnie największy wpływ na to, co się działo, na bieg wydarzeń, zmieniło Was w jakiś sposób, było i nadal jest ważne, co by to było? 
Si pudieras elegir un evento del año pasado, limitamos sólo a él, porque la vida entera es un poco demasiado.. que fue probablemente con la mayor influencia sobre lo que pasó, que te ha cambiado de alguna manera, ha sido y sigue siendo importante , ¿cuál sería? 

Ja wiem... Moje zajęcia salsowe, które w efekcie doprowadziły do miliona małych, cudownych, radosnych i ważnych rzeczy. 
Yo lo sé ... Mis clases de salsa, lo que finalmente condujo a un millón de cosas pequeñas,  alegres, maravillosas y importantes.


A dla Was? Trudno wybrać jedno... ale na pewno się da. Co by to było? Wiecie? 
Y para vosotros? Es difícil elegir uno ... pero ciertamente es posible. ¿Qué sería? ¿Sabeis?0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że dzielisz się ze mną swoją opinią! To dla mnie ważne.

Facebook Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting Coupons